BLOG

BLOG

22 Şubat 2018 | Sevcan Arslan - Şirket Müdürü

İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ İŞYERİ HEKİMİ TARAFINDAN YAPILIR

Çalışanların işe giriş muayeneleri İSG KATİP üzerinden atanmış olan işyeri hekimi tarafından yapılmalıdır. (6331 sayılı İSG Kanunu, Madde 15, Sağlık Gözetimi, 3nci Fıkra) Ancak işyerinde, işyeri hekimi ataması bulunmuyorsa – Atama zorunluluğu olmayan işyerleri sadece Az Tehlikeli Sınıftadır- Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin “İşyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu” 01.07.2020 tarihine kadar ertelendiği […]

Devamı...
02.02.2018 | DR. ALİ ARSLAN - İş, Sosyal Güvenlik ve A Sınıfı İş Güvenliği uzmanı

01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN MESLEK KODU UYGULAMASINDA CEZAİ VE HUKUKİ YAPTIRIM

Bilindiği üzere, 09.08. 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesine bir bent eklenerek meslek koduna ilişkin uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. Yapılan bu değişiklikle 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Çalışılan pozisyona uygun meslek kodu bildirimi yapmayanlar için, SGK idari para cezası uygulamaya başlayacak. İdari para cezasının üst sınırı, o […]

Devamı...