İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLIĞI

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Güvenli çalışma alanları ve sürdürülebilir iş güvenliği kültürü, DestekEge OSGB’nin önceliğidir.

DestekEge OSGB ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için faaliyetlerini gerçekleştiririz.

    • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
    • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
    • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğin artırılması<

yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik yöneterek, faaliyette bulunduğunuz sektörde İş Sağlığı ve Güvenliği açısından öncülüğümüz ve güç birliğimizle örnek bir kuruluş olmanız için tüm gücümüzle çalışırız.

“Çalışana verilen değerden” hareketle, DestekEge OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile yasal mevzuat ve iş süreçleri arasında bütünlük sağlayarak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında planlı ve sistematik çalışmaların devreye alınmasını teşvik etmektedir.

İş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında vizyonumuz;

Hizmet verdiğimiz paydaşlarımıza,
Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmanın yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincini tüm çalışanlara aşılayacağımızı ve çalışanların da aktif katılımı ile güvenlik performansınızı sürekli artırmak,
Önleyici güvenlik faaliyetleri düzenleyerek Güvenli Çalışma Ortamının sürekliliğini sağlayamak,
İş ortamında “Güvenlik Kurallarına Uyma” bilincini yükseltmek,
Yukarıda bahsedilen konularda hizmet ve malzeme satın aldığınız tedarikçileriniz de dahil, misafirleriniz ve hizmet verdiğiniz kurumların da bu bilince ulaşmalarını sağlamak üzere bilinç reformu çalışmalarına devamlılığını sağlamak,
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını, hizmet verdiğimiz işletmelerin çalışan tüm kişilere duyurup, topluma ve ilgili bütün kuruluşlara her zaman açık tutarak toplumsal farkındalık sağlamaktır.