HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

İşyeri Hekimliği

20 Temmuz 2013 yılı İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İşyeri hekimlerinin görevleri MADDE 9 – (1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. (2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür: a) Rehberlik; 1) İş sağlığı ve güvenliği […]

Devamı...

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Güvenli çalışma alanları ve sürdürülebilir iş güvenliği kültürü, DestekEge OSGB’nin önceliğidir. DestekEge OSGB ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için faaliyetlerini gerçekleştiririz. Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek […]

Devamı...